Izglītībā

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” Celtnieku ielā 10A tapis jauns un audzēkņiem interesi raisošs dabas apskates un izpētes objekts – kukaiņu māja.

Pirmsskolas iestādes vadītāja Dace Verbicka pavēstīja, ka kukaiņu māja izbūvēta no koka paletēm, kuru saturs piepildīts ar dažādiem dabas materiāliem – čiekuriem, sūnām, ķērpjiem, koka mizām, koksnes atgriezumiem un koka pagalēm. Namiņam ir uzstādīts arī drošs pārsegums, kas pasargās no lietus.

Kukaiņu mājas ideja esot aizgūta, tās izbūvēšanas doma ir dabaszinību rotaļdarbību laikā bērniem ļaut praktiski pētīt un izzināt kukaiņu daudzveidību un dažādu sugu kukaiņu sadzīvošanas spējas.

Dace Verbicka izsaka pateicību visiem pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzēkņiem, viņu vecākiem un darbiniekiem, kuri aktīvi iesaistījušies “Pasaciņas kukaiņu mājas” veidošanas projektā, sagādājot dabas materiālus mājiņas izveidošanai.

Iestādes audzēkņi un viņu vecāki tiek laipni aicināti iestādes teritorijas imitētajā mežiņā iepazīties ar jauno dabas objektu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore