Preiļu novadā

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” 9. grupas „Taurenīši” audzēkņi, viņu vecāki un pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Mičule projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros jau rudenī uzsāka gatavošanos Ziemassvētkiem, kad katram gribas saņemt kādu jauku dāvaniņu vai apsveikumu, kā arī gribas sagādāt pārsteigumu vietējās kopienas iedzīvotājiem.

2020. gada rudenī Preiļu kopienas resursu centrā, kas atrodas Preiļu novada bērnu un jauniešu centra telpās, notika keramikas nodarbība skolotāja Raivo Andersona vadībā. Šajā nodarbībā „Taurenīšu” grupas bērni un viņu vecāki veidoja māla puķu podiņus. Tā bērniem bija pirmā iepazīšanās un darbošanās ar mālu, bet kopīgi darbojoties ar vecākiem plecu pie pleca, tika izveidoti skaisti un oriģināli māla puķu podiņi. Kopienas resursa centra jaunajā keramikas ceplī tie tika apdedzināti un pēc neilga laika tika nogādāti bērniem, lai kopīgi veiktu nākošos svarīgos darbiņus.

Pašgatavotajos puķu podiņos bērni iestādīja sīpolpuķes, par kurām čakli rūpējās, lai Ziemasssvētku laikā iepriecinātu pansionāta “Preiļi” seniorus. Rūpīgi un kārtīgi tika veikts šis atbildīgais darbiņš, un pēc kāda laika visus bērnus priecēja pirmie zaļie sīpolpuķu asniņi. Vēl tikai mazliet pacietības un, saulītei pavirzoties uz pavasara pusi, lolotās puķes uzziedēs. Mazās bērnu sirsniņas un domas šajā laika posmā vēl bija gatavas veikt kādus jaukus darbiņus, lai iepriecinātu pilsētas iedzīvotājus. Pateicoties Preiļu novada bērnu un jauniešu centra Rūķu aktīvajai rosībai (arī projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros) keramikas darbnīcā tapa eglītes rotājumi no baltā māla, kurus apgleznoja „Taurenīšu” grupas zēni un meitenes. Šie apgleznotie eglītes rotājumi nonāks Preiļu novada domes Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā, lai priecētu tur esošos apmeklētājus. Paldies visiem, kuri radoši centās, lai svētku sajūtas virmotu visās sirsniņās mums apkārt!

Ziemassvētku patiesā būtība slēpjas mīlestībā, sirds siltumā un ticībā brīnumiem, kas pavada katru cilvēku visu mūžu un palīdz dzīvē saskatīt to visvērtīgāko un visskaistāko – iepriecināt citus!

Preiļu pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”