Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde (PII) ,,Pasaciņa”, ievērojot MK 2020. gada 12. marta rīkojumu nr. 103 ,,Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, no 2020. gada 6. aprīļa nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu dežūrgrupās.

Lai bērns varētu apmeklēt PII ,,Pasaciņa”, vecāki reizi nedēļā iesniedz Iestādē rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Bērns arī nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs viņu ir noteicis kā Covid-19 slimnieka kontaktpersonu vai viņam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana. Kā arī tāpat kā līdz šim, bērns nedrīkst apmeklēt Iestādi, kā tas noteikts citos saslimšanas gadījumos, kas nav saistīti ar Covid-19.

Ja bērnam, kurš atgriezies no ārvalsts 14 dienu laikā no izbraukšanas brīža no šīs valsts un kurš ir mājas karantīnā, parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un, ja vairs nav slimības simptomu, bērns var atgriezties Iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic. Ja bērnam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, viņš tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un ar ģimenes ārsta izziņu.

Preiļu PII ,,Pasaciņa” visi iestādes darbinieki katru nedēļu rakstiski apliecina, ka viņi un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Iestādes brīvie darbinieki, kuri nestrādā grupās, izmanto ikgadējo atvaļinājumu. Bērniem, kuri neapmeklē PII iestādi, sakarā ar Covid-19 maksa par ēdināšanu netiks aprēķināta.