Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 106. punktam SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa līdz šī gada oktobra beigām turpinās veikt Preiļu pilsētas ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi, lai novērtētu katra hidranta tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā novērstu radušos bojājumus, ja tādi tiks konstatēti.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs Lapuha skaidro, ka Preiļos ir 118 ugunsdzēsības hidranti, kas paredzēti ugunsdzēsēju vajadzībām, tādēļ tiem vienmēr ir jābūt darba kārtībā. Šie hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pie pastāvīga ūdens avota – jebkurā gadalaikā, jebkurā diennakts laikā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ugunsdzēsības hidranti atbilstu LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Par apliecinājumu faktam, ka hidrants ir pārbaudīts, pēc katra ugunsdzēsības hidranta pārbaudes tiek sastādīts pārbaudes akts, kurā tiek norādīts ugunsdzēsības hidranta numurs, tips un ražība (litri sekundē), ūdens spiediens ūdensvadā (bāri), ūdensapgādes cauruļvada diametrs un ūdensapgādes sistēmas atbilstība tehniskā projekta risinājumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes aktam tiek pievienots ārējā ūdensapgādes tīkla plāns, kurā norādīta ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta.

Informējam, ka pēc ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes ūdensvada tīklā iespējamas dzeramā ūdens spiediena svārstības un ūdens uzduļķošanās.

Iedzīvotāju ievērībai – ja, pagriežot krānu, tek netīrs ūdens, speciālisti iesaka ļaut tam vispirms notecēties!

Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām! Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem!

Inga Krekele,
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sabiedrisko attiecību speciāliste