2020. gadā tika atbalstīts Preiļu novada domes projekts Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”, kura mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti. Iecere attīstīt restorānu, kas kalpotu ka ēdināšanas iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma pakalpojumus radās, apzinot un izvērtējot Preiļu novadā pieejamos viesmīlības pakalpojumus, kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu iederību kultūrvēsturiskajā objektā. Ēdināšanas un gastrotūrisma pakalpojumu attīstīšana saistās ar novadā dominējošo uzņēmējdarbības jomu – primāro pārtikas ražošanu un pārstrādi, t.sk. bioloģiskās pārtikas ražošanu.

Projekta darba grupa izstrādā tehniskās specifikācijas, lai 2021.gada sākumā izsludinātu iepirkumu Preiļu pils atjaunošanas 1.posma darbiem – ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvei Preiļu parkā un pieslēgumu izveidošanai, kas savukārt nodrošinās 2.posma realizāciju –  ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c. Visi šie darbi paredzēti, lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim, un telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.

Projekta kopējais finansējums 949 723,12 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 868 712,89 EUR. ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.

projekta koordinatore,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja