Logo

Janvāra mēnesī Preiļu pils ēkai tika uzstādīts pirmais demo logs (pils fasādes Dienvidu pusē, pirmajā stāvā). Šobrīd uzmontēti ir jau 5 logi, četri no tiem ir otrajā stāvā – pils Ziemeļu fasādes pusē. Logu rāmju toņa krāsojums no ārpuses ir saglabāts autentiskais, kura paraugs tika konstatēts pēc veco logu rāmju izpētes.

Šobrīd nenotiek uzmontēto logu apdare, jo šādi būvdarbu procesi ir jāveic gada siltajos mēnešos, tomēr tas netraucē logu montāžai. Pilī ir vairāku veidu un izmēru logi, kas paildzina gan logu izgatavošanas, gan montāžas un apdares darbus. Gadījumos, kad ir kvalitatīvi un pieņemami saglabājušās atsevišķas aplodas vai logu rāmji, tie tiek saglabāti. Piemēram, pils tornī ir saglabājušies logu augšējie rāmji, kas tiks restaurēti. Restaurācija ir arhitektūras pieminekļa vai tā daļu, kas laika gaitā mainījušās vai ir sabojātas, atjaunošana sākotnējā izskatā. Restaurācijas metodes pilnībā balstās uz cieņu pret oriģinālajiem materiāliem, oriģinālā projekta (ja tāds ir) un autentiskiem dokumentiem. Līdz ar to katra oriģinālā Preiļu pils daļa (šajā gadījumā – logu ailas, aplodas vai logu rāmji) iespēju robežās tiek rūpīgi restaurētas. Restaurācija ir nepieciešama, lai paildzinātu ēkas vai tās daļu mūžu, atgrieztu tai sākotnējo senatnīgo izskatu, vienlaikus saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un seno lietu, detaļu vēsturisko un morālo vērtību.

Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi notiek, pateicoties ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» aktivitātēm. Projekta darbības laikā paredzēts izgatavot un uzstādīt Preiļu pils ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Paredzēta arī pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi.

Visa projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.

Būvdarbus Preiļu pilī veic SIA “Preiļu celtnieks”, kas tika izvēlēts iepirkumu procedūras rezultātā. Regulāri notiek būvdarbu aktivitāšu saskaņošana ar pašvaldību (vadību, projekta vadītāju, koordinatoru, domes arhitekti, Tehniskās daļas speciālistiem u.c.), būvuzraugu J. Rapšu (SIA “RANGE”) un autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”).  Atbilstību visām būvniecības norises prasībām un dažādu būvdarbu specifikas situācijām regulāri uzrauga, koordinē un risina minētās personas, jo pats objekts – Preiļu pils ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

S. Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore