Logo

Lai arī no Preiļu pils ārpuses darbu aktivitātes šķiet pieklusušas, ēkas logi pārklāti ar plēvi – pils iekšpusē joprojām notiek atjaunošanas darbi. Oktobra mēnesī un daļēji novembrī būvdarbu veicējs SIA “Preiļu celtnieks” plāno pils iekšpusē pabeigt ārējo sienu izlīdzināšanas un apmetuma atjaunošanas darbus. Darbi norit arī pie logu ailu sagatavošanas logu montāžai un jumta, bēniņu siltināšanas. Paredzēts, ka pils bēniņu telpas arī tiks perspektīvā izmantotas – telpas ir pietiekami plašas un izgaismotas.

Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi notiek, pateicoties ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» aktivitātēm. Projekta darbības laikā paredzēts izgatavot un uzstādīt Preiļu pils ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Paredzēta arī pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi.

Visa projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.

Būvdarbus veic SIA “Preiļu celtnieks”, kas tika izvēlēts iepirkumu procedūras rezultātā. Regulāri notiek būvdarbu aktivitāšu saskaņošana ar pašvaldību (vadību, projekta vadītāju, koordinatoru, domes arhitekti, Tehniskās daļas speciālistiem u.c.), būvuzraugu J. Rapšu (SIA “RANGE”) un autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”).  Atbilstību visām būvniecības norises prasībām un dažādu būvdarbu specifikas situācijām regulāri uzrauga, koordinē un risina minētās personas, jo pats objekts – Preiļu pils ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Šobrīd veicamie būvdarbi noris saskaņā ar būvdarbu grafiku.

S. Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore