Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, viesus un citus interesentus piedalīties aptaujā, un, izsakot savu viedokli, iesaistīties novada vizuālās identitātes izstrādē.

Lai sekmētu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā, laika posmā no 2020. gada 14. janvāra līdz 14. februārim ikviens aicināts iesaistīties un aizpildīt aptaujas anketu, veicinot radošumu un paužot savas domas par to, kādam mūsu novadam būtu jābūt nākotnē, un kā mēs gribam, lai mūsu novadu redz citi – gan aiz novada robežām tepat Latvijā, gan arī ārvalstīs.

Ar aptaujas palīdzību pašvaldība vēlas iegūt padziļinātu un vispusīgu izpratni par novada identitātes aspektiem, vērtībām un novada simbolizējošiem resursiem.

Novada vizuālā identitāte tiek izstrādāta ar mērķi radīt vienotu vizuālo valodu novada atpazīstamībai, lai definētu novada vērtības, sajūtu, emociju un priekšstatu kopumu, kas ļautu vietējiem iedzīvotājiem izjust piederību savam novadam un izceltu novada unikālās vērtības, kā arī vairotu novada atpazīstamību ārpus tā robežām.

Līdz šim novada vizuālajā tēlā un reprezentācijas materiālos tika izmantots novada ģerbonis, taču plašāka zīmola koncepcija nav tikusi veidota. Sekojot līdzi pārmaiņām sabiedrības uztverē, komunikācijas tendencēs un digitālajām iespējām, ar novada vizuālās identitātes izstrādi un stila grāmatas ieviešanu ir iespēja veicināt novada attīstību, konkurētspēju un piederības sajūtu novada iedzīvotājos.

Aptaujas anketa pieejama te: Veidlapa, anketas drukātā veidā ir pieejamas Preiļu novada domē un Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Aizpildītas drukātās anketas iesniedzamas Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore