Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Preiļu novada dome ir veikusi iepirkumu un noslēgusi līgumu ar būvnieku par parka divu tiltiņu atjaunošanu. Minētie tiltiņi atrodas parka vidienē, vien no tiem ir aiz esošās estrādes un otrs ir tilts, kas savieno divas parka salas – Lielo salu ar Gareno salu (parka Dienvidaustrumu daļā, celiņš, kas no Ādama un Ievas salas teritorijas iet uz Pils ielu, uz DA daļas sarkanajiem vārtiem).

Uz doto brīdi Preiļu parkā ir jau atjaunoti trīs tiltiņi, kur viens no tiem ir ar hidrobūvi. Projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) aktivitāšu ietvaros tiks atjaunoti vēl divi tiltiņi, kas iegūs vēsturisku izskatu, kāds jau rotā parkā esošo Ādama un Ievas salu un starp salām Sala ar kalniņu un Lielā sala esošo tiltiņu.

Darbus veic SIA “Preiļu celtnieks” un, labvēlīgu būvniecības apstākļu situācijā, darbi tiks veikti divu mēnešu laikā. Būvuzraudzību veiks būvuzraugs Jānis Rapša (LBS Sert.nr. 3-01954, 5-03075), autoruzraudzība SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitekte Marina Mihailova (Sert.nr. 1-00310).

Esošie tiltiņi un to konstrukcijas tiks pilnībā demontētas, līdz ar to uz laiku parka apmeklētājiem nebūs iespēju pārvietoties pa tiltiņiem. Lūgums izmantot citas pārvietošanās iespējas, citus parka celiņus, tiltiņus. Preiļu muižas komplekss un parks atvainojas apmeklētājiem par sagādātajām neērtībām, kas rodas būvdarbu laikā. Lūgums būt saprotošiem, jo tiltiņu izbūve ir iespējama vien uz laiku tos noslēdzot no gājēju plūsmas.

S.Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja