Pašvaldībā Preiļu pils un parks

Iestājoties pavasarim, aizvien vairāk cilvēku Preiļu parku izmanto pastaigām, dabas procesu baudīšanai un aktīvām nodarbēm, taču pagājušā nedēļā Preiļu muižas kompleksa un parka darbinieki netālu no vecās estrādes konstatēja arī nelikumīgas rakšanas pēdas, kas, iespējams, var liecināt par metāla detektora izmantošanu un senlietu meklēšanu.

Preiļu parks ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” aizliedz kultūras pieminekļu teritorijā un to aizsardzības zonā izmantot metāla detektorus, izņemot gadījumus, kad to ir atļāvusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP). Par šāda veida nelikumīgām darbībām kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā var tikt piemērota administratīvā vai kriminālatbildība. Tāpēc par Preiļu parkā pagājušā nedēļā konstatēto faktu ir informēti un notikuma vietu apsekoja Valsts policijas un NKMP darbinieki.

Preiļu muižas kompleksam ir sena vēsture un tas var glabāt nozīmīgas liecības par savu pagātni. Līdz šim parka teritorijā arheoloģiskie izrakumi Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģes Antonijas Vilcānes vadībā ir veikti muižas kapelā, kur, neskatoties uz to, ka kapenes 20. gadsimta laikā bija izdemolētas, tika atrastas nozīmīgas liecības par muižas un tās īpašnieku vēsturi. Atrastie priekšmeti, tostarp unikālais Preiļu muižas īpašnieka Jozefa Heinriha fon der Borha (1764-1835) Maltas ordeņa komandora mundiera fragments, šobrīd glabājas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā un ikvienam interesentam ir apskatāmi ekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai”. Arheoloģiskā izpēte ir veikta arī blakus kapelai esošajā 17.–18. gadsimta kapsētā. Svarīgi, ka arheoloģisko izrakumu rezultātā tiek iegūta zinātniskā izpētē balstīta informācija, savukārt atrastās senlietas nonāk muzeju krājumos, ir apskatāmas ekspozīcijās, pieejamas sabiedrībai un pētniekiem, tiek izmantotas dažādās publikācijās, tādējādi veidojot izpratni par mūsu kopīgo pagātni. Būtiski tas ir arī Preiļu muižas vēstures izpētē, jo informācija nereti ir fragmentāra un ir saglabājies vien neliels lietisko priekšmetu skaits no laikaposma līdz 20. gadsimtam.

Savukārt mantrači, kas veic nelikumīgu senlietu meklēšanu kultūras pieminekļu teritorijā, izmantojot metāla detektorus, šiem pieminekļiem nodara lielu un neatgriezenisku bojājumu – zūd informācija, bet atrastās senlietas, izrautas no sava vēsturiskā un teritoriālā konteksta, nonāk privātpersonu rokās, reizēm izceļo ārpus valsts, un vairs nav pieejamas ne sabiedrībai, ne pētniekiem. Tāpēc aicinām iedzīvotājus pievērst uzmanību personām ar metāla detektoriem Preiļu parkā un informēt Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāju (tālr. 25141858) par iespējamiem pārkāpumiem vai postījumiem. Šādas mantraču darbības rezultātā īpaši cieš arī citi kultūras pieminekļi. Tāpēc NKMP aicina ziņot par mantraču darbošanos un nodarītajiem postījumiem arī citu kultūras pieminekļu teritorijā (vairāk informācijas par NKMP).

Informāciju sagatavoja: