Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Preiļu parkā novembra mēnesī tika atjaunots gājēju celiņa uzbērums. Celiņš, kas iet paralēli A.Paulāna ielai, ir intensīvi izmantots un parka apmeklētāji labprāt pa to pastaigājas. Celiņš ir ainavisks, turklāt tas ir čterrindu liepu alejā, kas ir reti sastopama parku vērtība. Parasti vēsturiski tika veidotas divu rindu koku alejas, bet Preiļu parkā ir četru rindu. Alejas kā tādas ir Latvijas unikālais mantojums. Kā norāda ainavu arhitekte I.M. Janelis, tad vēsturiski “aleja ir līdzeklis statusa apliecināšanai”, ko, veidojot Preiļu parku, veikuši grāfi Borhi.

Aleju stādīšanas pirmsākumi Latvijā ir no 18. gadsimta sākuma, Preiļu parkā alejas ir vairākās vietās. Celiņš, kas ir alejas vidū, tika atjaunots, ievērojot kultūrvēstures un dabas saglabāšanas principus. Celiņam tika veikts tikai uzbērums, neveidojot koka vai betona apmales, jo tam cieši blakus ir koki un to saknes ir izvietojušās pa visu celiņa segumu. Gājēju celiņš bija ievērojami izstaigāts, atsedzot koka saknes, kas kaitēja gan pašiem kokiem, gan radīja bīstamas situācijas gājējiem.

Labiekārtojot un atjaunojot celiņa uzbērumu projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) aktivitāšu ietvaros parkā tiek saudzēta daba – koki – un tiek domāts arī par apmeklētājiem. Ņemot vērā parka vēsturisko statusu, celiņa virsma ir veidota no blietēta dolomīta šķembu maisījuma, kas atbilst vēsturisko parku atjaunošanas prasībām un principiem.

S. Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja