Senioriem Sabiedrībā

Vasaras pilnbriedā savu skaisto 90 gadu jubileju atzīmēja Pēteris Sondors. Darbīgs, skaists un bagāts ir bijis radošā darba mūžs. Jau agrā bērnībā radināts pie darba, jo sešu bērnu ģimenē citādi nevar būt - kā jau vecākais dēls, rūpējās par jaunākajiem. Mālpils tehnikumā apguvis melioratora specialitāti, kas savulaik bija ļoti pieprasīta. Kopš 1953. gada strādājis gan Neretas, Krāslavas, gan Daugavpils novada Ilūkstes laukos. Par vērīgu attieksmi pret darbu Pēterim Sondoram tika uzticēti svarīgi pienākumi - bijis Daugavpils iecirkņa priekšnieks. Vēlāk, apstākļu sakritības dēļ, atgriezies savā dzimtajā novadā un 1977. gadā sācis strādāt Preiļu starpkolhozu celtniecības organizācijā, kur nostrādāja līdz saviem pensijas gadiem, 1993. gadā aizejot pelnītā atpūtā. Bijis vairāku darbu vadītājs, kolhozos tika uzcelti vairāki nozīmīgi objekti.

Sondora kungs jau kopš bērnības bijis aktīvs amatiermākslas kolektīvu dalībnieks. Kur dzīvojis, tur viņa skaistā tenora balss bijusi vajadzīga gan koros, gan ansambļos. Pēdējos gados dziedāja senioru vokālajā ansamblī “Virši”. “Eh, dziedātu vēl tagad, arī sirds vēl gluži mundra, taču kājiņas vairs negrib klausīt…”, pauž Pēteris Sondors.

Jubilāram patīk arī sēņot, ogot, ceļot, braukt ekskursijās, savukārt medības neatzīst. Dabā izvēlas vērotāja pozīcijas, jo tā gan veldzē, gan pozitīvi uzlādē. Savas dzīves laikā par veselību nav sūdzējies, bijis aktīvs donoru kustības dalībnieks, par ko arī Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška izteica pateicību, svētku reizē pasniedzot Preiļu novada Pagodinājuma rakstu.

Tāpat arī Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja novēl gaviļniekam vēl ilgus dzīves gadus, priecāties par abu meitu un mazdēla lielajiem darbiem un panākumiem, par sievas Annas atbalstu, stiprā pleca sajūtu, iejūtību un gādību.