Preiļu novadā

Neskatoties uz sarežģīto situāciju, ko radījusi COVID-19 pandēmija, Preiļu novadā turpinās dažādu projektu realizācija, kuriem ir gan Eiropas Savienības līdzfinansējums, gan valsts un pašvaldības finansējums. Sīkāka informācija par situāciju uz 01.11.2020. ir Preiļu novada domes mājas lapā.

Darbs pie lielajiem infrastruktūras objektiem kopumā ir apmierinošs, tomēr ir vērojama aizkavēšanas ar būvniecības darbiem, piemēram, materiālu piegādes dēļ. Dažādie ierobežojumi gan pavasarī, gan pašreiz galvenokārt negatīvi ietekmē tos projektus, kuros ir paredzētas, tā saucamās, “mīkstās” aktivitātes – semināri un praktiskās nodarbības u.tml., kur nepietiek ar attālināto saziņu. Vairākos pārrobežu projektos nenotiek partneru klātienes tikšanās, un tiek risināti jautājumi, kā varēs realizēt, piemēram, Latvijas un Lietuvas amatnieku kopīgas praktiskās apmācības un citas aktivitātes. Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projektos ir noteikti ierobežojumi arī finansējuma izmantošanā sakarā ar politisko situāciju kaimiņvalstī.

Pozitīvs ir fakts, ka Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra pārraudzībā sekmīgi tiek realizēti Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursā 17 atbalstītie projekti, un tikai viena projekta realizācija ir iekavējusies (tiks realizēts nākošā gada sākumā). Diemžēl ir atcelti Uzņēmējdarbības centra klātienes pasākumi, piemēram, uzņēmēju “Iedvesmas brokastis”, informatīvi izglītojošie semināri un novembrī plānotais “Gordumu tiergs”. Iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku,  uzņēmējiem un citiem interesentiem konsultācijas tiek sniegtas arī klātienē, taču pārsvarā kādu laiku būs jāizmanto citi saziņas veidi un attālinātā komunikācija.

Notiek aktīvs darbs arī pie dažādiem citiem objektiem (kas nav norādīti iepriekš minētajā tabulā) – objektu tehniskā apsekošana, projektēšana, finansējuma piesaistīšana, iepirkumu dokumentācijas sagatavošana u.tml.:

  • pašvaldības ceļu un ielu pārbūve, apgaismojuma ierīkošana (projektēšana Kārsavas, Kooperatīva, A.Upīša ielām u.c.);
  • Preiļu pilsētas centra pārbūve (izstrādāts detālplānojums);
  • iedzīvotāju īpašumu pieslēgšana centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;
  • energoefektivitātes uzlabošana Preiļu Kultūras centra ēkai (notiek projektēšana);
  • Pelēču purva pastaigu takas izbūve (notiek projektēšana);
  • laukuma labiekārtošana pretī Preiļu galvenajai bibliotēkai;
  • Preiļu parka lielās estrādes remonts, labiekārtošana c.

Elita Jermolajeva,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja