Jaunatne

Preiļu novadā turpinās darbs ar NEET (jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu) jauniešiem projektā “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001.

Projekta mērķis ir attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti sabiedrības norisēs, izglītībā, nodarbinātībā, NVA īstenotajos pasākumos, vai arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

2020.gadā Preiļu novadā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus un daļu aktivitāšu veicot attālināti, norisinājās aktīvs darbs ar 12 NEET jauniešiem, vidēji 3 līdz 4 mēneši individuāls darbs ar katru jaunieti, sniedzot jaunietim individuālu mentora un programmas vadītāja atbalstu, kā arī dažādus atbalsta pasākumus katru mēnesi vismaz 24 stundu apjomā – kursi, nodarbības, psihologa, karjeras konsultanta u.c. pakalpojumi un konsultācijas. Atbalsta pasākumi tiek balstīti uz konkrēta jaunieša vēlmēm, vajadzībām un interesēm, izstrādājot katram jaunietim individuālu pasākumu programmu.

90 % NEET jauniešu, noslēdzot dalību projektā, sasniedz sekmīgu rezultātu – iesaistās nodarbinātībā, kļūst pašnodarbināti, uzsāk izglītību vai sekmīgi iesaistās nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.

Projekts “Proti un dari” ir lieliska iespēja jauniešiem no dažādiem  sociālajiem slāņiem apgūt jaunas profesijas un prasmes, kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzes loku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Projektā var iesaistīties jebkurš Latvijas jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu un nav NVA bezdarbnieks. Projekta īstenošanas laiks turpināsies līdz 2021.gada oktobrim.

Projekta koordinatore Preiļu novadā: Santa Ancāne–Novikova, tālr. +371 29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv

Sagatavoja:

Projekta “PROTI un DARI!”

koordinatore Preiļu novadā

Santa Ancāne-Novikova

+371 29327010