Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Latgales reģionālās administrācija trešdien, 29. jūlijā rīko straujteču attīrīšanas talku Jašas upē Preiļu novada Pelēču pagastā un aicina dabas draugus rast iespēju veltīt laiku šīs īpašās dzīvotnes sakopšanai.

Iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros notiekošajā talkā iecerēts turpināt iepriekšējos gados iesākto Jašas upes straujteču posma attīrīšanu no koku sanesumiem un sagāzumiem. Pasākuma laikā no zinošiem ekspertiem varēs uzzināt, kas ir straujteces un dabiski upju posmi, kā un kādi apsaimniekošanas pasākumi veicami saldūdens biotopu apsaimniekošanai

Talka norisināsies dabas lieguma “Jaša” teritorijā, kas izveidots, lai saglabātu vienu no izcilām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrumlatvijā. Šajā vietā konstatēti vismaz 8 Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi, tostarp arī avoksnāji, avotu purvi, upju straujteces, akmeņu sakopojumi upē. Tā kā Jašas upe tek cauri mežiem, ļoti daudzi kritušie koki atrodas upē un traucē tās plūdumam, kā arī kaitē vērtīgajiem straujteču biotopiem.

Dalībniekiem būs pieejams dzeramais ūdens, taču lūgums ņemt līdzi pašiem savu pudeli vai krūzīti, kurā ieliet ūdeni. Tikšanās plkst. 10.00 Preiļu novada Pelēčos pie autobusa pieturas  (koordinātes: X-660328, Y-6226018 vai Lat 56.1490848, Lon.26.7258911). Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības pasākumus, dalībnieku skaits talkā ierobežots un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, zvanot vai rakstot Regīnai Indriķei: +371 29139677, regina.indrike@daba.gov.lv

Vairāk par iespējām iesaistīties iniciatīvā “Daru labu dabai”, kurā darbi piemēroti trīs līdz pat 50 cilvēku lieliem kolektīviem, var uzzināt iniciatīvas mājaslapā www.darudabai.lv.

Plašāka informācija:

Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes
dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja
Mob. tālr.+ 371 29139677
regina.indrike@daba.gov.lv