Izglītībā

Preiļu novada Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta – 2020. gada 17. februārī

N.p.k. Vārds, uzvārds, pedagogi Klase, skola Konkursa rezultāti
1. Dāvis Prikulis
/pedagogs Gaida Ivanova/
1.b Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
2. Annija Pastare
/pedagogs Irita Vaivode /
1. Salas pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
3. Ramona Zariņa
/pedagogs Ruta Sparāne/
2.b Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
4. Artis Borovskis
/pedagogs Sandra Mauriņa/
3.b Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
5. Valērija Točilkina
/pedagogi Vija Daukšte, Irina Kovaļenko/
3. Preiļu 2.vidusskola Ieguva ATZINĪBU
6. Liene Mozule
/pedagogs Iveta Belousova/
4.c Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
7. Laima Zalāne
/pedagogs Zita Pastare/
4. Salas pamatskola Ieguva ATZINĪBU
8. Beāte Cirša
/pedagogs Anda Anspaka/
5.b Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
9. Undīne Stalidzāne
/pedagogi Vilhelmīne Jakimova un Anda Anspaka/
6.b Preiļu novada BJC un Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS

 

Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē

10. Kristiāna Ragauša
/pedagogs Anda Anspaka/
6.b Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
11. Līva Rumpe
/pedagogs Irēna Barone/
7.b Preiļu 1.pamatskola DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
12. Reinis Pastars
/pedagogs Irēna Pastare/
7. Salas pamatskola Ieguva ATZINĪBU
13. Beāte Beatrise Čodare
/pedagogs Vilhelmīne Jakimova/
8. Preiļu novada BJC DIPLOMS
Izvirzīts uz Latgales novada konkursu 10.martā Rēzeknē
14. Agris Pastars
/pedagogs Silvija Kivko/
11. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Ieguva ATZINĪBU
15. Aija Vaivode
/pedagogs Ingūna Patmalniece/
11. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Ieguva ATZINĪBU

Konkursā piedalījās 27 dalībnieki no Preiļu novada 6 izglītības iestādēm.

Skatuves runas vērtēšanas kritēriji:

  • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums),
  • Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast),
  • Kontakts ar klausītāju (kam runā),
  • Skaidra dikcija un artikulācija,
  • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Vērtēšanas komisija:

  • INĀRA URČA – Preiļu novada Kultūras centra pasākumu menedžere
  • AIGA BUDRIĶE – logopēde Preiļu novada, Riebiņu novada un Līvānu novada izglītības iestādēs
  • MĀRA UŠACKA – Aglonas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra “Strops” vadītāja, skatuves runas konkursa organizatore Aglonas novadā.

Informāciju sagatavoja:

Anita Kolosova,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores vietniece,
t.+371 26363252