Senioriem

Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā par tēmu “Mazs bij tēva novadiņis, bet diženi turējās…”. Radošais darbs var būt prozā – eseja, apraksts, miniatūra utt. Brīva izvēle.

Konkursa mērķis: Aktivizēt Preiļu novada senioru sociālās integrācijas procesu. Dot iespēju Preiļu novada senioriem, iepazīstot savu novadu, pastāstīt par to citiem.

Norises laiks: Konkursa jaunrades darbi jāiesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim elektroniski vai personīgi Preiļu novada Pensionāru biedrības valdei. Saziņai – Marija Briška, tālr. +371 26668665, e-pasts: marija2501@inbox.lv

Konkursa vērtējums tiks paziņots un balvas pasniegtas Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes sēdē 2023. gada 14. februārī.

Labu veiksmi darbā!

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāja Marija Briška