Senioriem Sabiedrībā Iedzīvotājiem

Rudens vienmēr atnāk ar savu dāsnumu, krāšņumu, ar vasaras darba rezultātu. Tikpat ražīgs bijis preilietes Jevdokijas Nikolajevas mūžs. Septembrī radu un draugu pulkā nosvinēta 90 gadu jubileja. Pats galvenais viņas dzīvē bijis saglabāt tās vērtības, kuras iedveš pozitīvismu - strādīgumu, sirsnīgu attieksmi pret apkārtējiem, godīgumu.

34 radošā darba gadi veltīti Preiļu linu fabrikai. Darbs nav bijis no vieglajiem, taču citu darbu Jevdokija Nikolajeva nav meklējusi. Mīlestība pret darbu pamanīta, novērtēta - par to liecina četras medaļas, vairāki Goda raksti. Gaviļniece izaudzinājusi tikpat čaklus un sirsnīgus bērnus - dēlu un meitu, ļaujot vecumdienās lepoties ar četriem mazbērniem un deviņiem mazmazbērniem, kuri apvelta viņu ar uzmanību, atbalstu. Visus šos gadus kuplās un gādīgās ģimenes atbalsts viņu ir stiprinājis, palīdzējis pārvarēt slimības un citas likstas. Morāli jubilāri stiprina arī tas, ka visi viņas mīļie veiksmīgi veic svarīgus pienākumus atbildīgos amatos.

Jevdokijas kundze sirsnīgi pateicas par Preiļu novada pašvaldības Pagodinājuma rakstu, kuru pasniedza Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška ar iedvesmojošiem vārdiem, ilga mūža novēlējumiem, spēku un veselību. Spēka vārdi vajadzīgi, jo pati vēl sevi aprūpē, gatavo ēdienu, ir moža un ņipra, tikpat sirsnīga un saprotoša.

 Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde