Valstī Attīstībā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ir publicējis pašvaldību klimata profilus. Pašvaldību klimata profili ir klimatisko rādītāju informācija par katru Latvijas novadu un valstspilsētu, ar atsevišķu pašvaldību klimatiskajiem rādītājiem, balsoties uz meteoroloģisko novērojumu datiem un nākotnes klimatiskajiem modeļiem. Klimata profilos apkopoto informāciju pašvaldības varēs izmantot pašvaldību pielāgošanās stratēģiju izstrādē, kā arī, piemēram, civilās aizsardzības plānu aktualizēšanā.

Informācija par klimatiskajiem rādītājiem ir pieejama LVĢMC tīmekļvietnē. Kartē attēloti četru klimatisko indeksu riska klašu sadalījumi katrā Latvijas pašvaldībā (karstuma viļņu, aukstuma viļņu, sniega segas biezuma un stipru nokrišņu riska klases), izdalot katra riska ietekmi uz pašvaldību. Riska klašu aprēķinā izmantoti dati no klimatiskās references (1961.-1990. gads) un klimatiskās normas (1991.-2020. gads) perioda. Vidējās gaisa temperatūras un nokrišņu daudzuma aprēķinā izmantotas klimatiskās normas perioda dati.

Papildus tam, katras individuālās pašvaldības profilā ietverta izvērsta informācija par vidējo gaisa temperatūru, gada kopējo nokrišņu daudzumu, aizvadītā gada gaisa temperatūras novirzēm no normas, maksimālās un minimālās gaisa temperatūras ekstrēmiem, nokrišņu daudzumu aprakstu gan gadu griezumā, gan klimatiskās normas un references perioda kontekstā, kā arī atspoguļoti galvenie klimatu raksturojošie indeksi (sala dienu skaits, tropisko nakšu skaits, vidējais sniega segas biezums u.c.) un to prognozētās klimata izmaiņas līdz 21. gadsimta beigām. Kartē ir iespējams redzēt ne tikai izvēlētās pašvaldības indikatorus, bet arī veikt salīdzinājumu ar citām pašvaldībām.

Preiļu novads: 

2021. gadā vidējā gaisa temperatūra Preiļu novadā bija +6,5 °C , šim gadam esot 0,1 °C siltākam par 1991.-2020. gada normu (+6,4 ºC).

Klimatiskās standarta normas periodā (1991.-2020. gads) Preiļu novadā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +18 ºC. Savukārt visaukstākie gada mēneši ar vidējo gaisa temperatūru -4,3 ºC ir janvāris un februāris.

Visā novērojumu periodā visaugstākā gaisa temperatūra reģistrēta Preiļu novadam tuvākajā novērojumu stacijā “Rēzekne” +34,7 ºC (novērota 1992. gada 11. augustā). Savukārt viszemākā gaisa temperatūra (-38,8 ºC) meteoroloģisko novērojumu stacijā “Rēzekne” reģistrēta 1956. gada 1. februārī, līdz ar to ekstremālo gaisa temperatūru amplitūda ir 73,5 ºC.

Nākotnes prognozes liecina, ka gada vidējā gaisa temperatūra Preiļu novadā turpinās paaugstināties. Gadsimta beigās (2071.-2100. gads), atbilstoši vidēju klimata pārmaiņu scenārijam, gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +8,9 ºC, tas ir, būs par 2,5 ºC augstāka nekā 1991.-2020. gadu periodā. Savukārt nozīmīgu klimata pārmaiņu scenārija gadījumā gada vidējā gaisa temperatūra sasniegs +10,9 ºC, tas ir, būs par 4,5 ºC augstāka nekā mūsdienās.

Būtiski saruks sala dienu skaits – no vidēji 137 sala dienām 1991.-2020. gadu periodā līdz 94 dienām pie vidējām klimata pārmaiņām un līdz vidēji 65 dienām pie nozīmīgām klimata pārmaiņām 2071.-2100. gadu periodā.

Vairāk informāciju par Preiļu novadu var atrast LVĢMC mājaslapā.