Pašvaldībā Iedzīvotājiem
Preiļu novada pašvaldības darbalaika izmaiņas

Saskaņā ar likumu “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena noteikta kā svētku diena.

Minētā likuma 1. pantā ir noteikts, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena - iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu.

Ņemot vērā, ka Dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts notiks 9. jūlijā (svētdienā), 10. jūlijs, pirmdiena, 2023. gadā Latvijā tiek noteikta kā brīvdiena.