Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Marts visā pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, bet marta trešajā otrdienā, kas šogad iekrīt 21. martā, tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena.

Šajā dienā pašvaldība saka paldies savu sociālās aprūpes un pakalpojumu iestāžu darbiniekiem, kuri ikdienā nodrošina sociālo pakalpojumu pieejamību un rūpējas par sabiedrību. Sociālais darbs ir viena no tām darba jomām, kurā profesionāļu ikdienas pienākumi ir saistīti ar cilvēku savstarpējām attiecībām, sabiedrības vajadzību izzināšanu, savstarpējā atbalsta un palīdzības sistēmu attīstīšanu un cieņas veicināšanu. Sociālajiem darbiniekiem ir būtiska loma saliedētas sabiedrības veidošanā, jo īpaši šajā mainīgajā laikā.

Preiļu novada pašvaldība sirsnīgi sveic visus pašvaldības nesavtīgos un izturīgos sociālos darbiniekus profesionālajos svētkos!