Uzņēmējdarbībā Pašvaldībā

Preiļu novada domes 9. septembra ārkārtas sēdē deputāti nolēma slēgt līgumu ar AS “Preiļu siers” par uzņemto saistību izpildes garantiju sakarā ar objekta “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos” nodošanu ekspluatācijā.

Zem jaunbūvētās Rietumu ielas atrodas AS “Preiļu siers” inženierkomunikāciju tīkli – pašteces kanalizācijas maģistrālā līnija un ūdensvads –, kas netika nomainīti ielas būvniecības procesa laikā.

Preiļu novada dome, noslēdzot šo līgumu, uzņemas saistības, kas nosaka to, ka  nepieciešamības gadījumā tiks veikti inženierkomunikāciju tīklu atjaunošanas darbi, ja Rietumu ielas ekspluatācijas laikā inženierkomunikāciju tīkli tiks bojāti.

Līgums ar AS “Preiļu siers” tiks noslēgts uz desmit gadiem.