Pašvaldībā

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga no EUR 1650,00

Galvenie pienākumi:

 • Jaunizveidotā novada komunikācijas plāna un sabiedrisko attiecību daļas budžeta sastādīšana un realizēšana;
 • Novada zīmola un tēla definēšana un ieviešana;
 • Mediju plāna izstrāde un realizācija, līdzsvarojot gan sabiedrisko attiecību, gan reklāmas aktivitātes;
 • Sociālo tīklu stratēģijas izveide un ieviešana;
 • Novada pārvaldībā esošo interneta resursu audits un pilnveide;
 • Darbs ar iekšējām sabiedriskajām attiecībām;
 • Darbs ar medijiem – atbildes uz žurnālistu jautājumiem, preses relīzes;
 • Atbalsts novada kultūras un tūrisma iestāžu komunikācijas un reklāmas pasākumu īstenošanā;
 • Sabiedrisko attiecību daļas darba organizēšana un pamatota ārpakalpojumu piesaiste.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā (vēlams komunikācijas nozarē);
 • Vismaz 4 gadu profesionālā darba pieredze komunikācijas jomā, no kuriem vismaz vienu gadu ir profesionālā darba pieredze zīmolvedības jomā, pieredze projektu vadībā;
 • Pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas datorprasmes MS Office (Word, Excel), interneta pārlūkprogrammās un prasmes darbam ar vismaz vienu vizuālo datu apstrādes programmu;
 • Pieredze informatīvo kampaņu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, labas krievu valodas prasmes;
 • Pieredze darbā ar klasiskajiem un digitālajiem medijiem, un sociālo tīklu administrēšanu;
 • Lieliskas komunikācijas, saskarsmes, plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, precizitāte, atbildība un entuziasms ikdienas darbā;
 • Teicamas prezentācijas prasmes.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai  uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2021. gada 11.oktobrim plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām: 65322766

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766

e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.