Pašvaldībā Attīstībā Pagastos

Ekspluatācijā nodots skatu tornis un atpūtas vietas jaunbūve Salmeja ezera krastā, Rušonas pagastā, kas ir jauns objekts tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveidei īpaši aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”.

Šim investīciju projektam tika piešķirts valsts aizdevums 100% apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paredzētajiem līdzekļiem administratīvi teritoriālajai reformai.

Projekta rezultātā radītās vērtības – uzbūvēts 28 m augsts skatu tornis ar skatu platformu, koka kāpnes līdz ezeram, 12 m laipa ar laivu piestātni un skatu platformu, lapene ar soliem, ugunskura vieta, uzstādītas 2 atkritumu urnas, tualete, 2 informatīvie stendi.

Projekta aktivitātes veiktas, pamatojoties uz Dabas aizsardzības plānu “Aizsargājamo Ainavu apvidus “Kaučers”” iestrādātajiem kontroles pasākumiem – tika veikta Salmeja ezera krasta sakopšana un uzraudzība, izveidotas rekreācijas vietas atbilstoši teritorijas plānam. Visas projektā paredzētās aktivitātes veiktas, saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Darbi veikti laika posmā no 2021. gada 26. maija līdz 2022. gada 28. oktobrim.

Būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību objektam veica SIA “Warss+”, būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Marčuks”. Kopējās projekta būvdarbu izmaksas ir EUR 171 930,39.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa