Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome informē, ka izmantos likumprojekta “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Preiļu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš būs viens – 2020. gada 16. novembris.

Vita Biezaite,
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja