Pašvaldībā Jaunatne

Projektu konkursa mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā. 

  • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 1. maija līdz 31. maijam.
  • Projektu īstenošanas laiks no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.

Projektu īstenošanai paredzētais finansējums ir 1000.00 EUR.
Maksimālais finansējums vienam projektam ir 250.00 EUR.

Projekta pieteicējs - jauniešu iniciatīvas grupa.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni ir:

  • sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
  • sadraudzības, saliedēšanās, lokālpatriotisma un pilsoniskuma apziņas veicināšanas pasākumi;
  • neformālās izglītības, veselīga dzīvesveida, kultūras un sporta pasākumi;
  • lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem.

8. maijā plkst. 18.00 aicinām jauniešus piedalīties tiešsaistes seminārā par projektu konkursa nosacījumiem.

Pieteikties šeit: https://forms.gle/GpSLpqFzU2Nzo9tv8