Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība atbalsta iniciatīvu “Draudzīga vieta bērnam”, sniedzot palīdzību bērnam ārkārtas ikdienas situācijās, kā piemēram, ja nepieciešams:

  • uzlādēt telefonu, lai sazvanītu vecākus,
  • patverties no lietus, negaisa vai kādā citā neparedzētā situācijā,
  • padzerties ūdeni,
  • apmeklēt labierīcības.

Droša vide netiks atteikta arī citās situācijās, un, izvērtējot to nopietnību, var tikt piesaistītas atbildīgās institūcijas.

Ja bērns redz “Draudzīga vieta bērnam” iniciatīvas uzlīmi logā, tad droši var iegriezties šajā iestādē un būt pārliecināts, ka viņam netiks atteikta palīdzība.

Par akciju bērni un viņu vecāki vairāk var uzzināt sociālajos tīklos. Vienojoša visām iestādēm un uzņēmumiem, kuri pievienojušies iniciatīvai, ir akcijas uzlīme. Tāpēc aicinām ikvienu bērnu, ja radusies steidzīga nepieciešamība, droši vērt pašvaldības ēkas durvis, ienākt un lūgt palīdzību.