Attīstībā Projektu aktualitātes
logo

2016. gada 30. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicināja iesniegt projektu iesniegumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Atlasot projekta kritērijiem atbilstošās ēkas, tika apzinātas vairākas publiskās, pašvaldībai patapināti piederošas ēkas, kuram būtu nepieciešami energoefektivitātes pasākumi. Tā kā projekta atbalsta intensitāte tiek piemērota konstantas naudas izteiksmes apmērā, tad pašvaldības līdzfinansējums ir vitāli būtisks veiksmīgai projekta realizācijai. Tiklīdz tiks izsludināta pieteikšanas 4.2.2. specifiskajam atbalsta mērķim, tā iespēju robežās tiks virzīti objekti energoefektivitātes paaugstināšanas programmai. Ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir renovācija jeb kapitālais remonts, realizējot būvē tehniskus un funkcionālus uzlabojumus. Ieguvumi, ieviešot un realizējot projektus, kas sekmē energoefektivitātes paaugstināšanu, ne tikai samazinās komunālu rēķinu apjomu, bet arī veidos kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Reaģējot uz VARAM izsludināto projektu konceptu priekšatlasi tika pieteiktas divas pašvaldībai piederošās ēkas: pašvaldības ēka Rēzeknes ielā 26 un pašvaldības ēka Raiņa bulvārī 19, pieteikumi arī veiksmīgi tika apstiprināti.

Projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos" iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgti divi Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 1. un 2. kārtas, un Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3. kārtas būvdarbu līgumi ar būvuzņēmēju SIA “Siguldas Būvmeistars” par kopējo summu (1 308 883,90 EUR bez PVN), būvuzraudzības līgums ar SIA "Alteh Building" un autoruzraudzības līgums ar SIA "Arhitektu birojs Krasts".

Projekts sadalīts trīs kārtās:

  • 1. kārta: ēkas fasādes siltināšana un galvenās ieejas mezgla izbūve,
  • 2. kārta: ēkas iekšējo inženiertīklu un apdares darbu izbūve,
  • 3. kārta: ārējo inženiertīklu un teritorijas labiekārtošana.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 605 650,53 EUR, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums projekta īstenošanai ir 240 952,00 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 83 119,24 EUR. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz vasaras izskaņai.

I. Vutnāne-Kojāne
Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja