Pašvaldībā

Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uz Juridiskās daļas vadītāja vietnieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

 • augstākā juridiskā izglītība;
 • pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • pieredze administratīvajā procesā;
 • pieredze juridisko dokumentu izstrādē;
 • pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • izteikta analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Galvenie darba pienākumi:

 • risināt ar iepirkumiem saistītos juridiskos jautājumus;
 • izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, saistošos noteikumus u.c. dokumentus);
 • izvērtēt pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
 • pārstāvēt domes intereses tiesu iestādēs un citās institūcijās;
 • konsultēt sociālās sfēras jautājumos, kas skar pašvaldības darbību šajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 1080.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz Juridiskās daļas vadītāja vietnieka amatu”  lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 17. martam Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), kabinets Nr. 103, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: dome@preili.lv

Papildu informācija pa tālruni: +371 29481795

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis sludinājuma noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Preiļu novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo atlases norisi un iepriekš minēto personas apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība.

 • Darba vietas adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301