Pašvaldībā

Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā juridiskā izglītība;
 • pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • pieredze administratīvajā procesā;
 • pieredze juridisko dokumentu izstrādē;
 • pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs;
 • normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • izteikta analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • risināt ar iepirkumiem saistītos juridiskos jautājumus;
 • izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, saistošos noteikumus u.c. dokumentus);
 • izvērtēt pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
 • pārstāvēt domes intereses tiesu iestādēs un citās institūcijās;
 • konsultēt sociālās sfēras jautājumos, kas skar pašvaldības darbību šajā jomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 1080.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz Juridiskās daļas vadītāja vietnieka amatu”  lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 18. septembrim Preiļu novada apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā), kabinets Nr. 103, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: dome@preili.lv

Papildu informācija pa tālruni: 29481795.

Darba vietas adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065720, kontaktinformācija: Raiņa bulvāris 19, Preiļi,  Preiļu  novads, LV-5301. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) var iepazīties  Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē http://www.preili.lv/pasvaldiba/privatuma-politika/