Pašvaldībā

Preiļu novada dome
Reģ. Nr.90000065720, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Preiļu novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes vadītāju uz noteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • pieredze arhitekta vai būvinženiera amatā vismaz divi gadi;
 • ir pastāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvprakses sertifikāts;
 • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības un arhitektūras jomā, Administratīvā procesa piemērošanā;
 • spēja noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības būvniecības, pilsētplānošanas un teritoriālās plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām;
 • spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
 • izteikta analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, informācijas sistēmām.

Galvenie darba pienākumi:

 • plāno, organizē būvvaldes darbu un kontrolē tai noteikto uzdevumu izpildi;
 • nodrošina būvniecības procesu un to atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām;
 • izskata iesniegumus un izvērtē būvniecības ieceru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • gatavo būvvaldes lēmumu projektus;
 • konsultē un sniedz informāciju ar amata pienākumu izpildi saistītos jautājumos;
 • pārstāvēt domes intereses tiesu iestādēs un citās institūcijās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu,
 • darba algu 1350.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz Būvvaldes vadītāja amatu”  lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 24. martam Preiļu novada apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), kabinets Nr. 103, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv

Papildu informācija pa tālruni: +371 29481795

Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis sludinājuma noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu Preiļu novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo atlases norisi un iepriekš minēto personas apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība.

 • Darba vietas adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301