Beidzot vasara! Darbojoties līdzsvarā ar dabu, mēs, Dienas aprūpes centra dalībnieki, gaidām brīnišķos saulgriežus. Aicinām arī jūs ikvienu ielūkoties mūsu ikdienas aktivitātēs!

Lai visiem svētīgi, līksmi, aizraujoši!

Dienas aprūpes centra darbinieki un dalībnieki