Saskaņā ar 2020. gada 09. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” 2.5. punktā minēto Preiļu novada Labklājības pārvalde ir saņēmusi 475 valsts finansētos individuālo aizsardzības līdzekļus (higiēniskās sejas maskas). Masku izdale tiks uzsākta no 19.11.2020. pēcpusdienas un tās tiks izsniegtas sekojošām mērķa grupām:

  • trūcīgām un maznodrošinātām personām (ierodoties obligāti jāņem līdzi minēto statusu apliecinoša izziņa);
  • aprūpes mājās, dienas aprūpes centra un krīzes centra pakalpojuma saņēmējiem.

Lūgums iepriekš pieteikt apmeklējumu, zvanot pa tālruni +371 65323200. Par masku izsniegšanu būs jāparakstās.