Senioriem

Visā pasaulē 1. oktobris tiek atzīmēts kā Starptautiskā senioru diena, kad īpaša uzmanība tiek vērsta vecākā gadagājuma ļaudīm un dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem tie saskaras savā ikdienā. Šis datums nav lieks atgādinājums par mūsu senioru cienījamo vecumu, bet atgādinājums par paaudžu pēctecību. Šī diena ir lielisks iemesls paust cieņu un pateicību saviem sirmajiem vecākiem un vecvecākiem, kuri veltījuši savu neizsīkstošo mīlestību un viedumu jauno paaudžu audzināšanā.

Sestdien, 30. septembrī, Preiļu novada Kultūras centrā skaistu pēcpusdienu svētku gaisotnē pie gaumīgi klātiem galdiem atzīmēja Preiļu novada senioru kuplā saime. Skaistos, krāsainos tērpos saposušies, ieradās aktīvākā senioru daļa - dejotāji, dziedātāji un tie, kuri vēlējās kopā pavadīt svētkus.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieki Pēteris Rožinskis un Ineta Anspoka sveica klātesošos seniorus, aktīvākajiem pasniedzot pašvaldības Pateicības rakstus dažādās nominācijās. Tos saņēma Anatolijs Briška, Alberts Buks, Valentīna Bulane, Anna Karčevska, Leontīna Valaine. Pašvaldības dāvanas saņēma Broņislava Lauska, Anastasija Kormazova, Jevģēnija Sērmā, Marija Vaivode, Anastasija Prikule, Marija Volkova. Savukārt Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška sveica visus klātesošos, viesus un  biedrības izvirzītos seniorus, suminot par dažādiem sasniegumiem sabiedriskajā darbā, kultūrā un citās aktivitātēs. Dāvaniņas saņēma Anna Sondore, Marta Binduka, Veronika Lacko, Agafija Trusova.

Klātesošos priecēja vairāki amatiermākslas kolektīvi. Paldies par īpašo šarmu folkloras kopai “Rūtoj”, kas atklāja pasākumu un vīru vokālajam ansamblim “Kūzuls” no Dekšārēm. Paldies arī Preiļu novada Kultūras centra vokālajam ansamblim “Virši”, sieviešu vokālajam ansamblim “Ilūzija” no Riebiņiem (abus kolektīvus vada Līga Gžibovska), senioru deju grupai “Senjorita” (vadītāja Ilze Piskunova), sieviešu vokālajam ansamblim “Rjabinuška” (vadītāja Svetlana Stepanova) un romanču solistei Lidijai Mickevičai no Aglonas.

Biedrības "Preiļu NVO centrs" direktore Ineta Liepniece teica sirsnīgu paldies par nākotnes veidošanu – izaudzinātajiem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, par mīlestību un sirdsgudrību, kas viņiem dāvāta un ko tagad turpinām saņemt mēs, par dalīšanos dzīves pieredzē un uzkrātajās zināšanās, paldies Marijai Briškai par nopietno darbu, ko veic Preiļu novada Pensionāru biedrībā, par pasākumiem, kas tiek organizēti gan svētkos, gan citās svarīgās dienās, lai seniori izjustu kopību.

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Sigita Trūpa, sveicot seniorus, uzsvēra, ka daļa no laimes sajūtas slēpjas kopā būšanā un kopīgā aktivitāšu baudīšanā, aicinot arī turpmāk būt aktīviem un piedalīties svētku sarīkojumos, apmeklēt koncertus, izstādes, tematiskos pasākumus novada bibliotēkās.

Novēlot veselību, dzīvesprieku, mīlestību ikdienā, novada seniorus sveica Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne, vietniece Ilze Kudiņa, un Preiļu novada Kultūras centra kultūras menedžere Ināra Urča, sagādājot pārsteiguma balvas.

Seniori pateicās Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājai Marijai Briškai un Preiļu novada Kultūras centram par ieguldīto darbu svētku rīkošanā. Tāpat arī paldies Igoram Pličam par skaistiem foto mirkļiem.

Katrs pasākuma dalībnieks devās mājup apmierināts, ar pozitīvām emocijām, līdzi paņemot ābolu ar skaistu vēlējumu: “Kā rītu sāksi, tā dienu satiksi! Pasmaidīt spogulim, iekustināt ķermeni, ievilkt nāsīs spirgtu vēju!”

Seniori izsaka lielu pateicību Preiļu novada pašvaldībai par atbalstu, Preiļu novada Kultūras centram par organizēto pasākumu, Marijai Briškai par sirsnīgo sagaidīšanu un rūpēm, domājot par pasākuma kopību.

Informāciju sagatavoja

Pasākuma dalībniece
Genovefa Miglāne