Izglītībā Jaunatne

Ar noticēšanu sev var pacelt zvaigzni, tikai ar citu dāvāto ticību to noturēt. Jau divdesmit vienu gadu Vītolu fonda dzinējspēks ir izcilu studentu vēlme iegūt zināšanas un nesavtīgu ziedotāju ticība šo jauniešu spējām.

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 860 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda administrēto stipendiju atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas – gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,7 miljonus eiro.

2023./2024. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Preiļu novada saņem 17 jaunieši:

Jānis Jalinskis (Īras un Pētera Bolšaitis piemiņas stipendija), Ritvars Vjakse (Romānu ģimenes un Jāņa Ritmaņa stipendija), Meldra Kirsanova (SIA “BTT” stipendija), Egons Rebainis (Zelmas Grīnfeldes Brežinskis piemiņas stipendija), Nikola Djubina (Guntara Kokoreviča stipendija), Dinārs Kemzāns (Studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Evelīna Upeniece un Evija Bergmane-Sprūdža (Edvīna Peniķa piemiņas stipendija), Anastasija Dementjeva (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Solvita Ragauša (Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija), Liena Gasiņa, Aivis Krūmiņš un Kaspars Stolipins (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Anna Ciematniece (Zvejnieku ģimenes stipendija), Katrīna Valaine (SIA “Kurekss” stipendija), Viktorija Gžibovska un Karina Komlačova (Gunāra Šterna piemiņas stipendijas).

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols ir teicis: “Izglītība ir visa pamats kā pašam cilvēkam labklājības sasniegšanai, tā visas valsts spēkam un izaugsmei. Mūsu stipendiāti ir izcili un, tiekoties ar kādu no viņiem, es vienmēr izjūtu pacilātību. Tad mani vienmēr pārņem sajūta – Latvijai ir nākotne.”

Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2024. gada 1. februāra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk informācijas ŠEIT.

Foto: daļa no 2023./2024. studiju gada stipendiātiem līgumu parakstīšanas dienā.

Informāciju sagatavoja

Nodibinājums Vītolu fonds