Jaunatne

Jaunatnes jomas stiprināšanas vietējā līmenī projekta “Iedvesmojies darīt! ietvaros Preiļu novada jaunatnes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes novada pašvaldības pagastu jauniešu centriem. Šis brauciens notika, lai stiprinātu sadarbību un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti abu novadu teritorijās, it sevišķi mobilā darba jomā.

Apmeklētie jauniešu centri bija Čornajas pagasta jauniešu centrs “Horizonts un Strūžānu pagasta jauniešu centrs “Kukuži. Abos centros Preiļu novada jaunatnes darbinieki iepazinās ar vietējo jaunatnes darba politiku, pieredzi, aktivitātēm un projektiem, kas tiek īstenoti, lai veicinātu jauniešu iesaisti un attīstību.

Šādas pieredzes apmaiņas vizītes ir būtiskas, lai veidotu spēcīgu un efektīvu jaunatnes darbu gan Preiļu, gan Rēzeknes novados. Tās dod iespēju dalīties labajā praksē, apgūt jaunas idejas un pieejas, kā arī stiprināt sadarbību starp dažādiem jauniešu centriem.

Preiļu novada jaunatnes darbinieki izsaka pateicību Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistam Aivaram, jauniešu centriem par viesmīlību un vērtīgo pieredzi, kuru varēs izmantot, lai vēl vairāk uzlabotu jaunatnes darbu Preiļu novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv