Šodien, 17. decembrī, tiek organizēta pārtikas paku komplektēšana un izdale izglītojamo ēdināšanai. Paku komplektēšanu nodrošina SIA “Arka Preiļi” komanda, Labklājības pārvalde iesaistījusies paku komplektēšanā, kas paredzētas Pelēču un Salas pamatskolu skolēniem, jo darba apjoms ir patiesi liels. Uz pagastiem paku piegādi nodrošina pagastu pārvalžu darbinieki.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars informēja, ka kopumā par pilnu summu (1.56 eiro mācību dienā) izglītojamie saņems 479 pakas (lielās pārtikas pakas), to skaitā 32 skolēni, kas mācās 10.-12.klasē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Preiļu 2.vidusskolā, kuriem piešķirts pabalsts ēdināšanai kā trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes bērnam. Par ēdināšanas apmaksu 50% apmērā (0,78 eiro mācību dienā) tiks izdalītas 140 pakas (mazās pārtikas pakas).

Paku sadalījums Preiļu novada izglītības iestādēs:

  • Salas pamatskola – 28 lielās pārtikas pakas,
  • Pelēču pamatskola – 38 lielās pārtikas pakas,
  • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija – 73 lielās un 98 mazās pārtikas pakas,
  • Preiļu 1. pamatskola – 243 lielās pārtikas pakas,
  • Preiļu 2. vidusskola – 97 lielās un 42 mazās pārtikas pakas.

Ēdināšanas pakalpojums 5. – 6. klašu izglītojamajiem, kuri mācās Preiļu Brīvajā skolā, tiek nodrošināts, veicot norēķinus atbilstoši Preiļu novada domes 2020. gada 6. aprīļa lēmumam (protokols Nr.7, § 8).

Tā kā  sākot ar 18. decembri mācības skolās vairs nenotiek un sākas skolēnu ziemas brīvdienas, pašvaldība parūpējusies laikus pieņemt lēmumu par izglītojamo nodrošināšanu ar ēdināšanas pakalpojumu un līdz brīvdienu sākumam izsniegt pārtikas pakas attālināto mācību laikā sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.

Vienam pamatizglītību apgūstošajam izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts 1,56 eiro, ieskaitot PVN, vienam 10.-12. klases izglītojamam mācību dienā pārtikai paredzēts 0.78 eiro, ieskaitot PVN.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste