28. aprīlī Preiļu novada Labklājības pārvaldē otro reizi norisinājās darbs pie pārtikas komplektu veidošanas izglītojamiem, nodrošinot ēdināšanas atbalstu ārkārtas situācijas laikā. Preiļu novadā deklarētie vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm saņēma pārtikas komplektus, kuri paredzēti 13 mācību dienām.

Lai skolēnu ēdināšana, veidojot pārtikas komplektus, tiktu dažādota, pārtikas paku sastāvs atšķiras no iepriekš komplektētajām. Katrā pārtikas komplektā ietilpst šķeltie zirņi, konservētas pupiņas, šprotes, piens, tēja, sausās brokastu pārslas, kausētais siers, sviests, biezpiens, krējums, cīsiņi, cieti žāvēta desa, cepumi “Selga”, šokolāde. Vairākums produktu ir ražoti Latvijas uzņēmumos.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne informēja: “Pēc komplektu nogādes daudzbērnu ģimenēm pašvaldība saņēma pozitīvas atsauksmes par to, ka pārtikas paku saturs ir izveidots apdomīgi – ar bērniem piemērotiem produktiem, kuriem ir pietiekami ilgs derīguma termiņš. Pārtikas paku saturs izglītojamiem komplektēts, ņemot vērā saņemtos Veselības ministrijas ieteikumus”.
Paku komplektēšanā piedalījās Labklājības pārvaldes darbinieki, bet, lai pārtiku izglītojamo ģimenēm nogādātu ātrāk, Labklājības pārvaldes speciālistiem palīgā devās pašvaldības administrācijas darbinieki un brīvprātīgie no Preiļu novada biedrības “Puķuzirnis”.
Šoreiz tika sakomplektētas 286 pārtikas pakas, to nogādi izglītojamo ģimenēm organizēja Labklājības pārvalde, iesaistot darbā pagastu pārvalžu vadītājus un pašvaldības transporta daļas darbiniekus.

Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars stāsta, ka kārtējo reizi darbs noritēja organizēti un, pateicoties gan darbinieku, gan ģimeņu atsaucībai, gandrīz visas ģimenes pārtikas komplektus saņēma jau 28. aprīlī. “Šoreiz pakas tika izsniegtas izglītojamiem no 237 daudzbērnu ģimenēm un 49 trūcīgo un mazturīgo ģimenēm. Izglītojamo, kuriem šobrīd pienākas pārtikas komplekti, ir vairāk nekā pagājušajā reizē, jo ir pieaudzis Preiļu novadā deklarēto ģimeņu skaits”, atzina Lauris Pastars.
Arī šoreiz pārtikas piegādi paku komplektēšanai veica SIA “Sanitex”.
Lēmumu par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācija laikā Preiļu novada domes deputāti pieņēma šī gada 6. aprīlī.

Pārtikas iegādei izmantoti Preiļu novada domes budžeta līdzekļi, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs un valsts budžeta dotācija izglītojamo brīvpusdienām atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» un Ministru kabineta 2020. gada 31. marta rīkojumam Nr. 140 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””. Ministru kabineta rīkojumi nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu izglītojamiem ārkārtas situācijas laikā var izlietot tās administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus pašvaldība ir tiesīga izmantot pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušo 5.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.
2020. gadā Preiļu novada dome sedz 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus 54% apmērā, 46% ēdināšanas izdevumu apmaksu 1.-4. klašu izglītojamajiem sastāda valsts mērķdotācija. 100% ēdināšanas izdevumu apmaksa pašvaldības budžetā paredzēta 5.-9. klašu skolēniem un 50% apmērā – 10.-12. klašu izglītojamajiem.
Darbu veikšanas laikā tika ievēroti sakarā ar ārkārtas situāciju valstī noteiktie ierobežojumi. Pašvaldība informēja uzņēmēju un darbu veicējus par ierobežojošo pasākumu ievērošanu veicamo darbu laikā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste