Izglītībā

Preiļu novada Izglītības pārvalde saņēmusi 2023. gada Erasmus+ pamatdarbības Nr. 1 (KA1) mobilitātes projekta pieteikuma apstiprinājumu pieaugušo izglītības sektorā. Projekts 2023-1-LV01-KA122-ADU-000137785 "Pieaugušo izglītotāju un izglītojamo tīkla veidošana pašvaldībā, mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošana, izmantojot digitālos mācību rīkus". Projekta vadītāja un koordinatore: Izglītības pārvaldes (PNIP) pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciālists Solvita Ķibere.

18.07.2023. Preiļu novada Izglītības pārvalde noslēdza dotācijas līgumu ar VIAA par izglītojamo un personāla mobilitātes projektu pieaugušo izglītībā.

Projekta sākuma datums: 01.08.2023.

Projekta beigu datums: 31.05.2024.

Piešķirtā dotācijas summa: 53 630,00 EUR

Informāciju sagatavoja 

Solvita Ķibere

Izglītības darba speciāliste-pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciāliste - 207.kabinets
solvita.kibere [at] preili.lv