Logo

Ar mērķi stiprināt vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu attīstību, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 2023. gadā īsteno projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Projekta mērķis ir, īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Preiļu novadā finansiālo atbalstu aktivitātēm ieguva divas izglītības iestādes – Galēnu pamatskola un Vārkavas pamatskola, kuras īstenos projektu no 15.08.2023. līdz 31.12.2023.

Iniciatīvas tiešā mērķa grupa ir Galēnu pamatskolas un Vārkavas pamatskolas pašpārvaldes skolēni un citi skolu izglītojamie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Projekta ietvaros skolās tiek paredzētas dažādas aktivitātes un tiks pielietotas dažādas metodes, lai stiprinātu skolēnu pašpārvalžu darbību, motivētu jauniešus darboties, sekmētu visas skolas skolēnu pilsonisko līdzdalību un vairotu visu izglītojamo labbūtību.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja

Sintija Ančeva

Vadītāja, Jaunatnes lietu speciāliste
sintija.anceva [at] preili.lv