Pašvaldībā Preiļu novadā
 • 24. maijs 18.00 Aglonas bazilikas Kora skola, Sv. Mise Aglonas bazilikā, pēc Sv. Mises svinīgā daļa Aglonas bazilikas Baltajā zālē
 • 1. jūnijs 12.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Preiļu Kultūras namā
 • 7. jūnijs 18.00 Vārkavas pamatskolas 9. klase, Vārkavas pamatskolas svētku zālē
 • 8. jūnijs 17.00 Preiļu 2. vidusskolas 9. klase, Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē
 • 15. jūnijs 12.00 Galēnu pamatskolas 9. klase, Galēnu pamatskolas sporta hallē
 • 15. jūnijs 14.00 Riebiņu vidusskolas 9. klase, Riebiņu vidusskolas pagalmā, telpās
 • 15. jūnijs 14.00 Preiļu 1. pamatskolas 9. klase, Preiļu Kultūras namā
 • 15. jūnijs 15.00 Aglonas vidusskolas 9. klase, Aglonas vidusskolā
 • 15. jūnijs 16.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9. klase, JEPVĢ aktu zālē
 • 15. jūnijs 17.00 Preiļu 2. vidusskolas 12. klase, Riebiņu Kultūras namā
 • 21. jūnijs 16.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klase, Preiļu Kultūras namā
 • 21. jūnijs 18.00 Riebiņu vidusskolas 12. klase, Riebiņu Kultūras namā
 • 21. jūnijs 18.00 Aglonas vidusskolas 12. klase, Aglonas vidusskolā
 • 22. jūnijs 15.00 Aglonas vidusskolas mācību vietas Rušonā 9. klase, mācību vietā Rušonā
 • 6. jūlijs 17.00 Pelēču pamatskolas 9. klase, Pelēču Kultūras namā
 • 2. augusts Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, Preiļu Kultūras namā