Izglītībā Pašvaldībā
 • 19. maijs Aglonas bazilikas Kora skolas 8. klase – Sv. Mise 18.00, pēc tās svinīgais izlaidums bazilikas zālē
 • 26. maijs 18.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Preiļu 1. pamatskolas zālē
 • 9. jūnijs 17.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 9.D klase, JEPVĢ zālē
 • 16. jūnijs 18.00 Riebiņu vidusskolas 12. klase, Riebiņu KN
 • 16. jūnijs 19.00 Vārkavas pamatskola 9. klase, Vārkavas pamatskolas svētku zāle
 • 17. jūnijs Aglonas vidusskola: 15.00 skolas zālē 12. klase, 18.00 skolas zālē 9. klase
 • 21. jūnijs 17.00 Riebiņu vidusskolas 9. klase, skolas āra laukumā
 • 22. jūnijs Rušonas pamatskolas 9. klase
 • 22. jūnijs 16.00 Preiļu 1. pamatskolas 9. klase, skolas zālē vai pagalmā
 • 22. jūnijs 13.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 12.A un 12.B klase, Riebiņu KN
 • 22. jūnijs 17.00 Preiļu 2. vidusskola 9. klase, skolas aktu zālē
 • 23. jūnijs 10.00 Pelēču pamatskolas 9. klase, skolas zālē
 • 23. jūnijs 12.00 Galēnu pamatskolas 9. klase, skolas sporta hallē
 • 30. jūnijs 17.00 Preiļu 2. vidusskolas 12. klase, skolas aktu zālē
 • 11. augustā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola, skolas stadionā