Lai rūpētos par Preiļu novada lauku teritorijām, svarīgs ir ne tikai pašvaldības ieguldījums, bet arī novada iedzīvotāju atsaucība un atbildīga rīcība.

Pašvaldībai kā ceļu īpašniekam jānodrošina pašvaldības autoceļu nodalījuma joslas tīrību un pārredzamību, t.sk. nodalījuma joslas pļaušanu un nodalījuma joslā augošo krūmu ciršanu (to nosaka MK 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”).

Preiļu novada pašvaldība ir uzsākusi pašvaldībai piederošo pašvaldības autoceļu ceļa nodalījuma joslu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, līdz ar to novada iedzīvotāji ir aicināti sava īpašuma robežās veikt ceļa nodalījuma joslas tīrīšanu, ja tajā aug koki, kurus īpašnieks vēlas paturēt savā īpašumā. Ja tas netiks darīts, pašvaldība ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veiks savu autoceļu nodalījuma joslu attīrīšanu no krūmiem un kokiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Preiļu novada pašvaldība lūdz pašvaldības autoceļiem piegulošo zemes vienību īpašniekus un ikvienu iedzīvotāju būt atbildīgiem, nepiesārņot ceļa malas ar atkritumiem, neizvietot pašvaldības ceļa malās ganāmpulka nožogojumus un citus priekšmetus, kas traucē pašvaldības komunālās daļas vai citas organizētās tehnikas darbam.

Saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 27.1. pantu:

(1) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla.

(2) Valsts, pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:

1) 25 metri – divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem;
2) 15,5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12,5 metriem līdz 20 metriem;
3) 13,5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10,5 metriem līdz 12 metriem;
4) 11 metru – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8,5 metriem līdz 10 metriem;
5) 9,5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem.

Preiļu novadā pašvaldības autoceļu vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platums nav lielāks par 8 metriem, līdz ar to visu novada pašvaldības autoceļu ceļa nodalījuma josla ir 9,5 metri.

Pašvaldība atgādina: vienu no novēršamajām problēmām nereti apzināti rada iedzīvotāji, un tā ir dažādu priekšmetu (akmeņi, būvmateriāli u.tml.) atrašanās pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslā. Atbilstoši Ministru kabineta izdoto valsts un pašvaldību autoceļu kopšanas prasībām, autoceļa zemes nodalījuma joslā nav pieļaujama ilgstoša dažādu satiksmes līdzekļu stāvēšana, kravu un gadījuma priekšmetu (akmeņi, būvmateriāli u.tml.) atrašanās.  Aicinām iedzīvotājus vēlreiz pārbaudīt, vai pie īpašuma teritorijā, kas ir pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslā, neatrodas iepriekš uzskaitītie priekšmeti. Visi priekšmeti (akmeņi, būvmateriāli u.tml.), kas atrodas pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslās, tiks novākti bez atkārtotas iedzīvotāju informēšanas.

Informāciju sagatavojusi

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv