Sabiedrībā Pašvaldībā Pagastos

2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais Pašvaldību likums, ar kuru iecerēts stiprināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, pašvaldību savstarpējo sadarbību, precīzāk regulēt pašvaldības attiecības ar valsts institūcijām, kā arī līdzsvarot pašvaldības pakalpojumu pieejamību.

Likuma 58. punktā tiek runāts par vienu no būtiskākajiem jaunumiem – par sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, kam paredzēts jauns līdzdalības rīks – konsultatīvas pašvaldības institūcijas – iedzīvotāju padomes. Padomju kompetencē būs izskatīt jautājumus par teritorijas labiekārtošanu un tās sanitāro tīrību, kultūras piedāvājumu pašvaldībā un teritorijas saimnieciskās darbības veicināšanu. Iedzīvotāju padomes veicinās sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā kā konsultatīva institūcija. Iedzīvotājam ir jāredz, ka pašvaldībai ir interese par viņu viedokli un tikai tad var rasties savstarpēja sadarbība un uzticēšanās starp sabiedrību un vietējo varu, kas noteikti sekmēs konkrētās teritorijas dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Preiļu novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas iedzīvotāju padomju darbību un pārliecināties, ka dialogs un sadarbība tiešām ir iespējama. Padomēm jākļūst par pašvaldības padomdevēju un jānāk pie pašvaldības ar izdiskutētiem priekšlikumiem, ko tālāk novirza apstiprināšanai un īstenošanai pašvaldības budžeta iespēju robežās. Vietējais iedzīvotājs vislabāk izprot situāciju uz vietas un spēs sniegt visefektīvākos ierosinājumus savas dzīves telpas attīstībai.

Preiļu novada domes deputātiem, speciālistiem un pagastu pārvalžu vadītājiem bija iespēja piedalīties diskusijā par iedzīvotāju padomēm ar domnīcas Providus pētnieci Līgu Stafecku un Latvijas Pašvaldību savienības eksperti Ivitu Peipiņu. Šajā diskusijā gan domes deputāti un vadība, gan pagastu pārvalžu vadītāji, gan speciālisti viennozīmīgi atbalstīja ieceri veidot iedzīvotāju padomes Preiļu novadā. Darbs tiks uzsākts nākamajā gadā, pirms tam izstrādājot nolikumu, kurā tiks atrunāti padomju izveidošanas un darbības nosacījumi. Jau tagad katrs Preiļu novada iedzīvotājs var apsvērt domu par iespēju darboties šādā padomē, lai darbotos savu un līdzcilvēku interesēs, kā arī uzņemtos atbildību par savas teritorijas attīstību.

Lai iedzīvotāju idejām būtu arī finansiāls segums, jaunajā Pašvaldību likumā iestrādāts Līdzdalības budžets, kas paredz finansējumu vismaz 0,5 procentu apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem.

Līdzdalības budžeta finansējums tiks izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem. Projektu idejas varēs iesniegt fiziskas personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, vai biedrība, vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. Par iesniegtajām projektu idejām tiks veikts balsojums. Balsojumā varēs piedalīties pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskās personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Visvairāk balsu saņēmušās projektu idejas tiks īstenotas. Projektus īstenos pašvaldība sadarbībā ar projekta iesniedzēju, kuram būs konsultatīva loma.

Likums nosaka, ka līdzdalības budžets obligāti pašvaldībās jāievieš ar 2025. gadu, bet Preiļu novada pašvaldība sabiedrības iesaistes rīka izmantošanu vēlas uzsākt jau nākamajā gadā.

Šobrīd tiek izstrādāts konkursa nolikums, kas noteiks līdzdalības budžeta izlietošanas kārtību. Konkurss veicinās Preiļu novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību, pašvaldība iegūs vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem publiskās ārtelpas uzlabojumiem, kas ir svarīgi Preiļu novada iedzīvotājiem un veicinās kvalitatīvas dzīves vides un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa