Senioriem Sabiedrībā

Kuplā radu lokā 95 gadu jubileju nosvinējusi Stabulnieku pagasta iedzīvotāja Anna Sudarenko. Izaudzināti, izskoloti  un ar Dieva svētību sabiedrību papildinājuši deviņi bērni, 20 mazbērrni un vairāk kā 20 mazmazbērni.

Jubilāre ar prieku stāstīja, ka bērnus radinājusi darbam jau no mazotnes. Pati veikusi lauku darbus kolhoza fermā, jo vajadzēja pieskatīt bērnus. Var tikai pabrīnīties, cik lieli un svarīgi darbi paveikti ar viņas mazajām rociņām. Tā kā auga daudz bērnu, arī saimniecība bija kupla un visa saime bijusi aizņemta darbos. Annas kundze ar lepnumu vēstīja par katra bērna veikumu, par to, ka ikviens prot nest atbildību par viņiem uzticētajiem pienākumiem, ir aktīvi un radoši, eleganti un ļoti dāsni.

Tā kā jubilāres hobijs ir adīšana, dāvanās bija gan cimdi, gan zeķes, gan citi roku darbi. Ziedus, dāvanas un mīļas bučas saņēma ne tikai jubilāre, bet arī visi, kuri piedalījās viktorīnās, loterijās, dažādās spēlēs. Katrs papildināja zināšanas par savu kuplo dzimtu, kurā visi ir draudzīgi, izpalīdzīgi un uztur ciešus sakarus ar jubilāri. Svētku reizē skanēja daudzas valodas. “Man nav naida ne pret vienu valodu, galvenais, lai cilvēks nezaudē savas cilvēciskās vērtības, lai mīl manas meitas un dēlus,” teica jubilāre.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška pasniedza jubilārei pašvaldības Pagodinājuma rakstu ar vēlējumu, lai stipra veselība, dzīvesprieks un saticība. Arī viņa novēlēja jubilārei vēl ilgus dzīves gadus, lai arī turpmāk būtu tikpat apmīļota, lolota un aprūpēta, ar labu atmiņu, interesantu stāstījumu par savu dzīvi un bagāto pieredzi.

Informāciju sagatavoja 

Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes locekle
Marija Volkova