Pašvaldībā

30. septembra kārtējā Preiļu novada domes sēdē vienbalsīgi Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā tika apstiprināta Liāna Loginova – Plivda.

Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļu, Aglonas novada Aglonas pagasta Dzimtsarakstu nodaļu un rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļu, kas ir visu reorganizēto novadu Dzimtsarakstu nodaļu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Pašvaldības izpilddirektoram tika uzdots izvērtēt reorganizējamo pašvaldību Dzimtsarakstu nodaļu vadītājus un izvirzīt kandidātu jaunizveidotās Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam.

Jaunā Dzimtsarakstu nodaļa darbosies Preiļu novada administratīvās teritorijas robežās un savu darbību uzsāk ar 2021. gada 1. oktobri.