Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, iepazīstinām ar darbu, kas veikts Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā.

Dzimšanas reģistru skaits – 74 (iepriekšējā gadā – 96), reģistrētas 33 meitenes (iepriekšējā gadā – 38) un 41 zēns (iepriekšējā gadā – 58). Reģistrējot bērna dzimšanu, kā dzīvesvietu Preiļu novadā, vecāki  norādījuši 54 jaundzimušajiem (pārējie 20 – citu novadu teritorijā).

Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu – 3 (iepriekšējā gadā – 2), paternitāte atzīta 20 bērniem (iepriekšējā gadā – 29). Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita pirmais bērns piedzimis 18  ģimenēs (iepriekš – 41), otrais bērns 32 ģimenēs (iepriekš – 32), trešais – 16  ģimenēs (iepriekš -16), ceturtais – 5  ģimenēs (iepriekš – 5), piektais – 2  ģimenēs (iepriekš – 1), kā sestais – 1 ģimenē (iepriekš – 1), dvīņi nav piedzimuši (iepriekšējā gadā – 1).

Populārākie vārdi 2019. gadā meitenēm: Nikola, Alise, Enija, Samanta (iepriekšējos gados: Alise, Evelīna, Veronika). Populārākie vārdi 2019. gadā zēniem: Dominiks, Emīls, Ernests, Maksims (iepriekšējos gados: Artjoms, Artūrs, Jēkabs, Markuss, Marks, Roberts).

Retākie, īpatnējākie vārdi 2019. gadā meitenēm: Adrija, Avrelija, Enda, Keira, Railija, zēniem – Agnis, Darels, Elans, Emins, Lūkass. Divi vārdi doti  vienam  bērnam: Teona Ļeisana, ar katru gadu divu vārdu došanas tendence samazinās.

2019. gadā reģistrēta 41 laulība (iepriekšējā gadā – 44), tai skaitā baznīcā –  2 (iepriekš – 5), ar ārzemniekiem reģistrētas 3 laulības (iepriekš – 4). Dzimtsarakstu nodaļā visas laulības tiek reģistrētas svinīgi.

Laulības vecums (18 gadi) nav samazināts nevienā gadījumā, bet septiņos gadījumos saīsināts mēneša termiņš laulības noslēgšanai (iepriekš – 2).

Kopā saņemti 59 iesniegumi laulības reģistrācijai (iepriekš – 66). Uz 14 iesniegumu pamata izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās vai citās dzimtsarakstu nodaļās (iepriekš – 24). Trīs izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi saņemtas no citām dzimtsarakstu nodaļām (iepriekš – 2). Uz laulības reģistrāciju neieradās 3 pāri (iepriekš – 6).

Pēc vecuma laulībā stājušies:        vīrieši                            sievietes
         līdz 30 gadiem                     6 (iepriekš – 13)                 11 (iepriekš – 20)
         līdz 40 gadiem                     11 (iepriekš – 12)                10 (iepriekš  – 10)
         līdz 50 gadiem                     8 (iepriekš – 7)                   11 (iepriekš – 6)
         pēc 50 gadiem                     16 (iepriekš – 12)                9 (iepriekš – 8)

Jaunākā līgava – 21 gadi  (iepriekš – 19), vecākā – 86 gadi (iepriekš – 80), jaunākais līgavainis – 26 gadi (iepriekš – 19), vecākais – 76 gadi (iepriekš – 81).

Pēc laulību skaita: abi stājušies pirmajā laulībā – 16 (iepriekš – 24), abi stājušies atkārtotā laulībā – 12 (iepriekš – 10), viens stājies pirmajā, otrs atkārtotā laulībā – 13 (iepriekš – 10). Datu analīze liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies 20 (iepriekš – 15) reizes,  sievietes 17 (iepriekš – 16) reizes.

2019. gadā noformēti 169 miršanas reģistri (iepriekšējā gadā – 165), tai skaitā vīriešu – 87 (iepriekš – 68), sieviešu – 82 (iepriekš – 97). Mirušie pēc dzīvesvietām: Preiļu novadā: 128, tai skaitā Preiļu pilsētā – 79 (iepriekš – 75), Aizkalnes pagastā – 12 (iepriekš – 7), Pelēču pagastā – 8  (iepriekš – 8), Preiļu pagastā – 12 (iepriekš – 12), Saunas pagastā – 17 (iepriekš – 15), citu novadu iedzīvotāji – 41 (iepriekš – 48). Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 32 gadi (iepriekš – 43), vecākā sieviete – 96 gadi (iepriekš – 96), jaunākais vīrietis – 30 gadi (iepriekš – 18), vecākais vīrietis – 94 gadi (iepriekš – 96).

Bērni līdz 1 gadam                      nav (iepriekš – nav)             nav (iepriekš – nav)
Pieaugušie līdz 50 gadiem         3  (iepriekš – 5)                  4  (iepriekš – 2)
līdz  60 gadiem                             8  (iepriekš – 7)                  6 (iepriekš – 2)
līdz 70 gadiem                              23  (iepriekš – 12)              5 (iepriekš – 13)
līdz 80 gadiem                              22  (iepriekš – 25)              19  (iepriekš – 16)
līdz 90 gadiem                              24  (iepriekš – 16)              38  (iepriekš – 50)
pēc 90 gadiem                              7 (iepriekš – 3)                   10  (iepriekš – 9)

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemti 736 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, izsniegtas 110 izziņas, 71 atkārtota apliecība. Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti 30 papildinājumi vai labojumi, 38 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. 2019. gadā noformētas sešas vārda, uzvārda maiņas lietas.

Ināra Casno,
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas inspektore