Sabiedrībā Pašvaldībā

Dzimtsarakstu nodaļa veic dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju, reģistrē laulības faktus, izsniedz izziņas par vēsturiskajiem reģistriem un sagatavo atkārtotās civilstāvokļa aktu apliecības, kā arī veic fizisku un juridisku personu dažādu iesniegumu izskatīšanu.

Dzimšanas reģistrā aizvadītajā gadā reģistrēti 116 bērni, kas ir par 7 bērniem mazāk kā pirms gada. No tiem kā dzīvesvietu Preiļu novadu vecāki norādījuši 102 jaundzimušajiem (pārējie 14 citu novadu teritorijā). Starp jaundzimušajiem bijušas 63 meitenes (iepriekšējā gadā 60) un 53 zēni (2021. gadā 63). Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita 39 mazuļi reģistrēti kā pirmais bērns ģimenē, 37 – otrie, 23 – trešie, 12 – ceturtie, 3 – piektie, viens jaundzimušais kā septītais un viens kā vienpadsmitais bērns ģimenē. Dvīņi piedzimuši vienā ģimenē. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vērojama tendence, ka pieaug to ģimeņu skaits, kurās ienāk otrais, trešais vai ceturtais mazulis, bet samazinās to gadījumu skaits, kad tiek reģistrēts pirmais bērns. Meitenēm populārākie vārdi 2022. gadā bijuši Evelīna (4) un Sofija (4), bet zēniem – Adrians (2), Aleksandrs (2), Andrejs (2), Artis (2), Emīls (2).

2022. gadā reģistrētas 100 laulības (2021. gadā – 53), t. sk. baznīcā – 32 (gadu iepriekš – 1), ar ārzemniekiem – 4 (2021. gadā – 2). Visas laulības reģistrētas svinīgi.

Reģistrēto miršanas faktu daudzums salīdzinot ar 2021. gadu palicis principā nemainīgs – 2022. gadā 279, gadu iepriekš 280.
Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemti 822 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, izskatītas 40 papildinājuma vai labojuma lietas, 57 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. Noformētas 8 vārda, uzvārda maiņas lietas.

Informāciju sagatavojusi

Dzimtsarakstu nodaļas inspektore Ināra Casno
apkopoja Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa