Pašvaldībā

20. janvārī plkst. 10.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde

20. janvārī plkst. 14.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

21. janvārī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde

27. janvārī plkst. 10.00 Novada domes sēde