Preiļu novadā

18. martā plkst. 9:00 Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

 18. martā plkst. 15.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

 19. martā plkst. 9.00 Finanšu komitejas sēdes

 25. martā plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēde

Sēdes notiks attālināti videokonferences veidā.